×
×

0

0

{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":15,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"resizebottomheight":-60}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"width":36}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"width":63.9}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}

ถั่งเช่า (ถั่งเฉ้า)

ถั่งเช่า (ถั่งเฉ้า)  เปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะที่มีมาแต่โบราณมีหลักฐานว่าถั่งเช่า(ถั่งเฉ้า)  เป็นโอสถชั้นเลิศของจักรพรรดิและชนชั้นสูงชาวจีน ถั่งเช่า  (ถั่งเฉ้า)  มีถิ่นกำเนิดในที่ราบสูงในแถบประเทศจีนธิเบต เนปาลและอินเดีย  บริเวณเทือกเขาหิมาลัย  จึงทำให้ถั่งเช่า(ถั่งเฉ้า) จากธรรมชาติมีราคาสูงเนื่องจากหายาก และมีจำนวนน้อยลงทุกที

ในปัจจุบัน    ด้วยไบโอเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวล้ำไปมาก จึงทำให้สามารถเพาะเลี้ยงถั่งเช่า(ถั่งเฉ้า)  สายพันธุ์ที่ให้สารออกฤทธิ์ทางยาไม่น้อยไปกว่าถั่งเช่า(ถั่งเฉ้า)  จากธรรมชาติ มีการเพาะเลี้ยงในห้องปฎิบัติการที่ควบคุมปัจจัยต่างๆ  ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงนี้  มีอยู่แพร่หลายทั้งในประเทศจีนเองประเทศในแถบเอเชีย และประเทศฝั่งตะวันตก เป็นที่ยอมรับจนมีการนำมาทำยารักษาโรคอย่างแพร่หลาย
Cordy Pro Red

คอร์ดี้ โปร ปกแดง ถั่งเช่าผสมหลินจือ ในรูปแบบแคปซูล รับประทาน

ง่าย ช่วยบำรุงร่างกายและฟื้นฟูดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เหมาะกับทุก

คนในครอบครัวโดยเฉพาะนักศึกษา นักกีฬา คนทำงาน ผู้สูงอายุ


ช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาล
ช่วยยับยั้งการหลั่งอสตามีน ซึ่งทำให้เกิดอาการแพ้
ช่วยส่งเสริมการไหลเวียนโลหิ
ช่วยในการรักษาโรคหลอดลบอักเสบ
ช่วยในการป้องกันและยับยั้งเซลล์มะเร็ง 

Cordy Pro
คอร์ดี้ โปร   ถั่งเช่าออร์แกนิค 100% ในรูปแบบแคปซูล   รับประทานง่าย ช่วยบำรุงร่างกายและฟื้นฟูดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เหมาะกับทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะ  นักศึกษา นักกีฬา คนทำงาน ผู้สูงอายุ

ยับยั้งอาการแทรกซ้อนของโรงเบาหวาน 
ควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด 
ลดอาการอ่อนล้า อ่อนเพลีย  
ลดความเสี่ยงจากมะเร็ง   


ข่าวสารและโปรโมชั่น


×

ติดต่อ