0

มาตรฐานฮาลาล

มาตรฐานฮาลาล


2019-02-08 13:54:11
อาหารที่ชาวมุสลิมจะรับประทานได้นั้น จะต้องได้รับการรับรองตามหลักการทางศาสนาอิสลามว่าเป็นอาหารฮาลาล ถั่งเช่าคอร์ดี้ โปร ตระหนักดีในเรื่องนี้ และให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับทุกคน โดยไม่มีข้อห้ามทางศาสนามาเป็นอุปสรรค เรามุ่งมั่นที่จะทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าคอร์ดี้ โปร ให้ได้รับมาตรฐานฮาลาล เพื่อตอบสนองความต้องการรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์นี้ของชาวมุสลิมในประเทศไทย

ถั่งเช่าคอร์ดี้ โปร ได้รับมาตรฐานฮาลาล โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยคณะกรรมการฯ ได้ส่งคณะผู้ตรวจเข้าตรวจโรงงานที่ผลิต ตรวจละเอียดไปถึงสูตรที่ใช้ วัตถุดิบที่ใช้ผลิต กรรมวิธีการผลิตทุกขั้นตอน รวมไปจนถึง วิธีทำความสะอาดทั้งพื้นที่และอุปกรณ์ในการผลิต และได้อนุมัติให้โรงงานของเราผ่านการตรวจสอบนี้ ถั่งเช่าคอร์ดี้ โปร ภูมิใจมากกับผลิตภัณฑ์ที่เราตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม สร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้ชาวมุสลิม รับประทานถั่งเช่าคอร์ดี้ โปร ที่ได้รับมาตรฐานฮาลาลนี้ได้อย่างสนิทใจ