0

กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Cordy Pro 

                เริ่มต้นจากมีความสนใจในสรรพคุณของถั่งเช่า (ถั่งเฉ้า) ได้ศึกษาถึงสายพันธุ์และวิธีการเพาะเลี้ยงเท่าที่จะสามารถทำได้เมื่อศึกษาทั้งความรู้จากในอินเตอร์เน็ตและได้ไปอบรมตามที่ต่างๆที่เปิดสอน จึงเริ่มเพาะเลี้ยงด้วยตนเองในขนาดเล็กๆก่อน  เพื่อทำให้คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดรับประทาน หลังจากที่ได้ผลผลิตรอบแรกก็แจกจ่ายให้ครอบครัวและญาติ ๆผลตอบรับดีมาก สุขภาพของคนที่ได้รับประทานถั่งเช่า(ถั่งเฉ้า) สีทองนี้ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งความดันโลหิตสูงที่ลดลงอย่างปลอดภัย ทั้งอาการภูมิแพ้ที่หายไปในระหว่างที่รับประทานถั่งเช่า(ถั่งเฉ้า)สีทองนี้และอาการอื่นๆก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ที่ได้รับแจกผลผลิตมีความต้องการบริโภคอย่างต่อเนื่อง  จนถึงขั้นกลับมาขอซื้อ  เพื่อให้ลูกหลานที่มีอาการหอบหืดรับประทาน เนื่องจากในช่วงที่ทดลองรับประทานนั้น ผลตอบรับดีมาก คือ ช่วยให้อาการหอบหืดในเด็กเล็กลดลงจนหายจากอาการดังกล่าว จากนั้นเริ่มมีการบอกต่อถึงสรรพคุณของถั่งเช่า(ถั่งเฉ้า) สีทองออกไปในวงกว้างขึ้นจนได้เริ่มจำหน่ายผลผลิตในรอบต่อๆมาจนถึงจุดที่เริ่มขยายการเพาะเลี้ยงและตัดสินใจลงทุนทำเป็นธุรกิจ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมอย่าง คอร์ดี้ โปร ขึ้นมา มีการใช้วัตถุดิบชั้นดี เหมือนที่ทำให้คนในครอบครัวรับประทาน อีกทั้งมุ่งสร้างและรักษามาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์ต่อไป 

                กว่าจะออกมาเป็นแบรนด์ คอร์ดี้ โปร มีการทดลองเพาะเลี้ยงถั่งเช่า(ถั่งเฉ้า) เองเป็นเวลากว่า 2 ปี มีการนำเทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ  มาใช้อยู่เสมอทั้งจากในประเทศ  และในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ผู้ผลิตได้ไปศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงถั่งเช่า (ถั่งเฉ้า)   สีทองในรูปแบบอุตสาหกรรม ที่สถาบันวิจัยเพาะเห็ดกินได้แห่งรัฐเสฉวนของจีน (Mianyang Edible Fungi Research Institute of Sichuan) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 และในปี 2560 นี้ จะมีความตกลงร่วมมือกันวิจัยเพื่อพัฒนาสาร Bioactive ในถั่งเช่า (ถั่งเฉ้า) สีทองกับสถาบัน   ซินโครตรอนแห่งชาติอีกด้วย


                                 คอร์ดี้ โปร คือ ผงถั่งเช่า (ถั่งเฉ้า) สีทองอัดเม็ดแคปซูลที่รับประทานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้ที่รักและดูแลสุขภาพ ทั้งชาย-หญิง ทุกช่วงวัยเนื่องจากสรรพคุณของถั่งเช่าสีทองมีมากมาย เช่น ลดความดันโลหิตสูง ลดอาการจากโรคเบาหวาน ลดอาการภูมิแพ้ ช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น ร่างกายพักผ่อนเต็มที่ ลดอาการปวดจากโรคเกาต์ ช่วยเพิ่มพละกำลังให้นักกีฬา และทำให้เหนื่อยน้อยลง ออกกำลังกายได้นานมากขึ้นถั่งเช่า (ถั่งเฉ้า) สีทองมีส่วนช่วยให้ร่างกายดึงอ๊อกซิเจนไปใช้ได้มากขึ้น) ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นร่างกายได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ และช่วยให้มีบุตรง่ายขึ้น (ในผู้ที่มีบุตรยาก) เนื่องจากถั่งเช่าสีทองมีสารที่ช่วยกระตุ้นความแข็งแรงของสเปิร์มในผู้ชาย และปรับสมดุลฮอร์โมน ในผู้หญิง


                                ถั่งเช่า (ถั่งเฉ้า) แบบแคปซูลนั้น ช่วยให้สะดวกในการรับประทานและพกพา แต่หากต้องการรับประทานแบบชงเป็นชา ก็สามารถทำได้โดยการแกะแคปซูลออกและเทผงลงในแก้วน้ำร้อน อีกทั้งยังสามารถแกะแคปซูลนำผงถั่งเช่าสีทองโรยในอาหารหรือเครื่องดื่มที่รับประทานตามปกติ เช่น กาแฟ ก็ได้เช่นกัน 


บริษัท ไทย คอร์ไดเซปส์ จำกัด ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล

และได้ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2560 และ 2561 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก